Over

Ik ben Coos. Met een ‘C’ – voor de helderheid. Verder zal ik het simpel houden: Ik ben 7 maanden en 15 dagen na het midden van de twintigste eeuw geboren. En als we het toch over het midden hebben:  mijn huis staat 32,7 kilometer van het geografische midden van Nederland af, naar het noorden dan en een beetje oost. En over oost gesproken: ik heb wat met het verre oosten, vooral het Rijk van het Midden. Dat is China. Daar heb ik een paar jaar gewoond. Vlak bij het Kokonor meer. Dat vind je op de kaart van China als een grote blauwe vlek – zo’n beetje in het … midden.

Ik blog over de drie gebieden, die al jaren mijn interesse en inzet hebben. Taal en cultuur komt voort uit mijn verblijf in het buitenland, zes jaar Taiwan en drie jaar China, maar ook uit mijn werk als leraar Nederlands en werk op een internationale school. God en bijbel hebben mijn passie vanuit mijn geloof, maar ook mijn (zelf-) studie en jarenlange activiteiten in de kerk als pastor, coach, spreker en bestuurslid. Het derde gebied is meer dan 25 jaar mijn werk geweest. Eerst als leraar aan een school voor blinden en daarna aan een school voor leerlingen met beperkingen in de communicatie, zoals slechthorendheid, spraakgebrek, taalontwikkelingsstoornis en autisme. Steeds de oudere leerlingen, schoolverlaters.

Als je een oud-leerling zou tegen komen en na zou vragen over deze drie gebieden die mij boeien, dan zouden ze dat alleen maar beamen. Want als je zoiets in je hebt, dan komt het er wel uit. Soms duidelijk en soms tussen de regels door. En dat is ook zo bij dit blog.

Het wonderlijke van  *Taal en Cultuur   *God en Bijbel  en  *Speciaal en Onderwijs.

%d bloggers liken dit: